Sunday, March 10, 2013

Teman Berdoa?

Apa yang ada di kepala anda kalau melihat gambar ini?

Berdoa? yes! tepat sekali.. saya suka topik renungan pagi yang disediakan hari ini di dalam buku Daily Bread yang bertemakan "Praying Friends".

    Apa yang saya dapat dari cerita yang digunakan dalam buku itu ialah yang pertama Doa kita perlu sentiasa berterusan atau dalam erti kata lain doa kita mestilah konsisisten sepanjang waktu selagi perkara yang kita doakan belum terjadi. kedua, Tuhan akan menjawab doa kita sesuai dengan masa yang ditetapkannya dan yang ketiga pentingnya bagi kita untuk mempunyai sahabat yang akan sama-sama berdoa untuk kita.

  Menurut pengalaman saya, segala sesuatu yang kita doakan pasti akan di jawab Tuhan bila tiba masanya dan bergantung penuh sama ada doa kita itu sesuai dengan rencana Tuhan atau tidak. So, kita perlu terus berdoa secara konsisten tentang sesuatu perkara itu dan juga perlu diambil kira, kita kena buat "Checklist" sama ada perkara yang kita doakan itu suda dijawab Tuhan atau belum.


  apa yang penting juga adalah teman yang berdoa untuk kita. saya mulai menyedari betapa pentingnya teman yang mampu dan sanggup berdoa untuk kita untuk menyokong kita dan untuk memastikan kita terus bertumbuh di dalam Iman. Soalan saya ialah adakah anda mempunyai teman yang berdoa untuk anda? if not, lets start today..:) mari kita cari kawan untuk berdoa

No comments:

Post a Comment